Halo Śląskie, Kamila Wawrzyczek Wawrzi „Jak mnie słychać”
Autor: wawrzyczek.kam@gmail.com
Głosów: 1177
Halo Śląskie, Łukasz Markusik „Tak Nas Słychać - Katowice”
Autor: halo-slaskie.konkurs@lukasz.markusik.pl
Głosów: 82
Halo Śląskie, Bartłomiej Szopa „Rytm Dnia”
Autor: bartlomiejszopa@gmail.com
Głosów: 71
Halo Śląskie, Aleksander Staśko "Katowice moje miasto"
Autor: lysy585@wp.pl
Głosów: 64
Halo Śląskie, Franciszek Matysik „Katowice pod ziemią”
Autor: fmatysik@gmail.com
Głosów: 8
Halo Śląskie, Werner Starziczny „Galeria Katowicka Już Otwarta 18.09”
Autor: wernerstarz468@gmail.com
Głosów: 4